Promocje

Aktualnie brak promocji

Producenci

  Informacje prawne

   

  Licencje na oprogramowanie:

  Wszelkie oferowane przez nas produkty są nowe i wprowadzane do obrotu całkowicie legalnie i z poszanowaniem prawa, a prawa autorskiego w szczególności. W większości przypadków jesteśmy autoryzowanym sprzedawcą (resellerem) lub dystrybutorem producenta danego oprogramowania.

  Informacje dotyczące korzystania Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy:

  Prawo odstąpienia od umowy:

  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu i umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (dane kontaktowe: SIRTOM Mariusz Rychlicki, ul. Esej 19/33, 01-923 Warszawa, tel. 22 304-90-50, 601 283504, 880 70 30 70, e-mail: biuro[ma]sirtom.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest tutaj:

   

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  Skutki odstąpienia od umowy:

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  Polityka prywatności i ochrona danych osobowych (par. III Regulaminu):

  1. Klient Sklepu, dokonując rejestracji i realizując zamówienie, podaje swoje dane (adresowe, kontaktowe) całkowicie dobrowolnie i wyraża zgodę na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

  2. Dane osobowe Klientów są przechowywane i przetwarzane przez podmiot określony w par. I p. 2 Regulaminu, który jest administratorem danych osobowych Klientów Sklepu.

  3. Dane osobowe Klientów są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

  4. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania, a także usunięcie w dowolnym momencie i bez żadnych kosztów.

  5. Dane osobowe Klientów nie są udostępniane podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W szczególności adresy poczty elektronicznej Klientów nie są udostępniane innym osobom, podmiotom i firmom, ani odpłatnie ani bezpłatnie, za wyjątkiem podmiotów i organów uprawnionych z mocy prawa.

  6. Administratorem danych osobowych klientów Sklepu, w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest SIRTOM Mariusz Rychlicki z siedzibą w Warszawie, ul. Esej 19/33. Dane osobowe są przetwarzane przez SIRTOM Mariusz Rychlicki wyłącznie w celu realizacji zamówienia i nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów i organów uprawnionych z mocy prawa lub uczestniczących w realizacji zamówienia. Administrator danych osobowych zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych ww. ustawie. Zbiór danych osobowych Klientów Sklepu, zgodnie z wymogami prawa, został zgłoszony i zarejestrowany w GIODO jako „Baza klientów sklepu internetowego www.dystrybutoroprogramowania.pl” pod numerem zgłoszenia 001511/2014, co można sprawdzić tutaj: https://egiodo.giodo.gov.pl/search_basic.dhtml .

  Pliki cookies (par. IV Regulaminu):

  1. Sklep wykorzystuje do swojego działania pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka. Nazywane tak są małe pliki tekstowe, które używane są do zapisywania niektórych informacji na komputerze Klienta. Nie stanowią one żadnego zagrożenia, ani dla Klienta, ani dla jego komputera. Służą one jedynie zapewnieniu sprawnego funkcjonowania strony. Nie są w nich przechowywane żadne dane wrażliwe, nie służą one do szpiegowania ani podsłuchiwania użytkownika. Ich głównym zadaniem jest przetrzymywanie informacji, do których w razie potrzeby Sklep może się odwołać.

  2. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację Klientów i nie służą identyfikacji Klientów odwiedzających Sklep. Nie są w nich zapisywane żadne informacje, które mogłyby taką identyfikację umożliwić. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera użytkownika strony internetowej jest dozwolone o ile użytkownik zostanie o tym poinformowany. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera użytkownika. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na udostępnianie plików cookies, powinien tę opcję wyłączyć w swojej przeglądarce zanim zacznie przeglądać stronę. Nieudostępnienie plików cookies przez przeglądarkę, albo ich skasowanie, może być przyczyną znacznych utrudnień w działaniu Sklepu lub nawet może całkowicie to działanie uniemożliwiać. Dlatego zaleca się pozostawić obsługę plików cookies włączoną.

  3. Na stronach Sklepu pliki cookies pełnią następujące funkcje:

  • Przechowują informacje o preferencjach Klienta, który dodaje komentarz - na komputerze tworzony jest plik cookie, który zawiera dane z loginem Klienta, jego adresem email oraz adresem niniejszej strony internetowej. Dane te są wykorzystywane przy następnej wizycie użytkownika na stronie i nie muszą być ponownie przez niego wprowadzane.
  • Przechowują informacje o zalogowanych na stronie Klientach. Do danych tych należą login użytkownika, jego hasło oraz klucz autoryzacji, co umożliwia rozpoznanie zalogowanego użytkownika i uwalnia go od ponownego wprowadzania danych (logowania).
  • Przechowują informacje o zawartości koszyka, ostatnio przeglądanych produktach i wybranej metodzie płatności, co wszystko jest niezbędne do prawidłowej realizacji procesu zakupu.

   

  Strona:

  Została wykonana przy użyciu PrestaShop™ - oprogramowania na licencji Open Software License (OSL) v. 3.0.

   


  Koszyk  

  Brak produktów

  0,00 zł Dostawa
  0,00 zł Razem

  Koszyk Realizuj zamówienie

  Promocje

  Aktualnie brak promocji

  Newsletter

  Producenci

   RSS feed

   Nie dodano kanału RSS

   PrestaShop

   Kontakt

   Nasza infolinia dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

   PayPal